O Jartom Magazyny i hale produkcyjne Konferencje logistyczne

 
Program Konferencji
 
Uczestnicy poznają rzeczywiste przypadki („case study”) sposobu postepowania podczas podejmowania nietypowych, kluczowych decyzji logistycznych. Kluczowych to znaczy takich których skutki są odczuwalne przez wiele lat. Decyzje takie są wynikiem pracy zespołu osób z różnych działów przedsiębiorstwa, poczynając od decydentów, poprzez działy logistyczne, bhp, prawne, utrzymania ruchu, administrację, specjalistów poszczególnych dziedzin. Niezależnie z którego działu jesteś, ale uczestniczysz lub chciałbyś brać udział w podejmowaniu którejś z poniższych decyzji, ta konferencja jest dla Ciebie:
 
 • wybór pomiędzy opcjami: najem, zakup, budowa, czy outsourcing sprzętu logistycznego, nieruchomości i usług,
 • wybór maszyn, urządzeń logistycznych i nieruchomości na podstawie kryterium kosztów użytkowania w długim okresie czasu,
 • wybór lokalizacji zakładu produkcyjnego lub magazynu,
 • inwestycje w bezpieczeństwo i energooszczędność,
 • zmiana skali działania przedsiębiorstwa, wchodzenie na nowe rynki, współpraca międzynarodowa,
 • automatyzacja, wprowadzanie sztucznej inteligencji,
 • spełnienie nowych wymagań prawnych,
 • dobór kadr dla logistyki.
 
Poznaj prelegentów >>
 

Chcesz podczas Konferencji zaprezentować swoją ofertę lub razem z nami współtworzyć Konferencję?

 
Zostań Partnerem >>


7 września 2021 roku
09:00-10:00
Rejestracja, networking, poranna kawa
Sesja pozytywnych relacji - moderuje Grzegorz Turniak - Networking Concierge Club.
10:00-10:30
Uroczyste Otwarcie i wprowadzenie do zagadnień Konferencji.
Tomasz Branecki – Prezes Zarzadu | JARTOM Real Estate - Organizator Konferencji
Krzysztof Golubiewski - Członek Zarządu  PKP S.A
Grzegorz Słomkowski - Executive Vice President Polska Agencja Inwestycji i Handlu
dr inż. Tomasz Schweitzer - Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk  | Wyższa Szkoła Logistyki / Prezes Polskiej Izby OpakowańTomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu
Krzysztof Golubiewski
PKP S.A.
Członek Zarządu
Grzegorz Słomkowski
Polska Anegcja Inwestycji i Handlu
Executive Vice President
Tomasz Schweitzer
PKN
Prezes Zarządu
Elżbieta Mączyńska
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Prezes, Profesor Nauk Ekonomicznych
Stanisław Tkaczyk
Polska Izba Opakowań
Prezes, prof. zw. dr hab. inż.


 
 • Aktualny stan nieruchomości związanych z logistyką w Polsce i UE.
 • Rozwój logistyki magazynowej w perspektywie do 2050 roku.
 • Klimat inwestycyjny w Polsce.


10:30-11:30
Panel dyskusyjny: Współczesne teorie i praktyka wyboru lokalizacji.
 • Case study: MLP Group
 • Technologie i metodyki wspomagające logistyka w wyborze lokalizacji magazynu lub zakładu produkcyjnego.
 • Komunikacja logistyka z zarządem firmy. Co zależy od obliczeń logistyka, a co od biznesowych decyzji zarządów firm?
 • Obiekty typu City Logistics - przyszłość, czy teraźniejszość?
 • Wpływ sektora e-commerce, jako siły napędowej rynku.
 • Wpływ dostępnej infrastruktury kolejowej, drogowej, energetycznej i innej na wybór lokalizacji.
 • Czynniki rynkowe wyboru lokalizacji.
 • Czynniki ludzkie.
 • Wybór lokalizacji zakładów w kontekście rozwoju infrastruktury transportowej i poprawy dostępności komunikacyjnej Polski.
 • Zagospodarowanie logistyczne poszczególnych regonów Polski. Realizacja  głównych korytarzy transportowych.

   

Agnieszka Góźdź
MLP
Director of Sales Department
Jan Kaliński
Hillwood
Business Development Director
Mariusz Domeradzki
Operator ARP
Prezes Zarządu
Ph.D Dorota Raben
Logistics & Supply Chain Expert
Marcin Dobrzyński
PKP S.A.
Dyrektor Projektu w Biurze Logistyki
Tomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu

11:30-12:30
Panel dyskusyjny: Strategiczne decyzje logistyczne.

•    Case study: White Star.
•    Metody wspomagania decyzji w strategicznych obszarach logistyki.
•    Jak skutecznie planować duże inwestycje w perspektywie lat, gdy rynek zmienia się z dnia na dzień?
•    Pomysł na nową halę – własna, czy wynajęta? Kupić, czy budować?
•    Zarządzanie sprzętem - kupno, najem czy outsourcing?
•    Logistyka firmowa, czy outsourcing usług? Przedyskutujmy argumenty "za" i "przeciw".
•    Własna flota powietrzna - biznesowa fanaberia, czy to się może jednak opłacać?
•    Kiedy decydować się na pojazdy i urządzenia specjalistyczne?Dominik Buczkowski
White Star Real Estate
Industrial Business Development Director
Urszula Rasmussen
White Star Real Estate
Head of Industrial Leasing
Mariusz Lonczak
Tikkurila Polska
Kierownik Centrum Logistycznego
Piotr Wąs
SpaceFactory
Managing Director
Tomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu


12:30-13:30
Panel dyskusyjny: Proptech i bezpieczeństwo w logistyce?
 • Case study: WISENE zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia dużej wartości przez monitorowanie dachów hal wielkopowierzchniowych.
 • Case study: VnetLPR – system awizacji i przepustek
 • Bezpieczeństwo pracy w logistyce magazynowej w kontekście innowacyjności technologicznej, organizacyjnej i sztucznej inteligencji.
 • Wpływ procesu projektowania i realizacji inwestycji na bezpieczeństwo.
 • Najnowsze zmiany przepisów p.poż i bhp w logistyce.
 • Praktyczne aspekty normalizacji w praktyce.


Szymon Wojciechowski
APA Wojciechowski Architekci
Prezes Zarządu
Edward Antoszkiewicz
WISENE
Prezes Zarządu
Iwona Łosiewicz
Polski Komitet Normalizacyjny
Kierownik Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań
Andrzej Hamryszczak
VCN
Współwłaściciel
Adam Szulc
VCN
Współwłaściciel
Andrzej Kiszczak
Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Prezes Zarządu

13:30-14:30
Lunch networkingowy
14:30-14:40
Gość specjalny Alexander Delavari (wystąpienie angielskojęzyczne)

•    Two Success Stories about how Synfioo’s ETA service improves transport operations.
Alexander Delavari
Synfioo GmbH
Sales Manager

14:40-15:40
Panel dyskusyjny: Zielony ład w logistyce i zeroemisyjne magazyny.
 • Case study: Sustainable Energy Solutions(SES).
 • Aspekty praktyczne związane z zeroemisyjnością: dostępność światła dziennego do prowadzonych procesów magazynowych, zastosowanie nowoczesnych, inteligentnych systemów oświetlenia, zastosowanie systemów rekuperacji, wykorzystanie pomp ciepła czy ograniczenie długości przewodów w systemach grzewczych i wentylacyjnych, wykorzystanie fotowoltaiki, wykorzystanie wody deszczowej, wybór kształtu budynku, jego usadowienie na działce, lokalizacja biur, izolacyjność ścian zewnętrznych i dachu itd., itd.
 • Właściciele magazynów dysponują łącznie około 20 mln m.kw. powierzchni dachów. To ogromny potencjał na instalowanie fotowoltaiki. Na te działania są zabezpieczone środki UE . Czy właściciele hal umieją z nich skorzystać?
 • Wszystkie magazyny powinny być zeroemisyjne od 2050 roku, czy mamy dużo czasu?
 • Energia w strukturze kosztów najemcy, czyli czy deweloperowi opłaca się budować energooszczędne magazyny?
 • LCC (rachunek kosztów cyklu życia) w magazynach wielkopowierzchniowych.
 • Wpływ rywalizacji rynkowymi stawkami czynszów za magazyny, na jakość obiektów budowlanych.
 • Wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska, poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii.
 • Wybór urządzeń intralogistyki o wysokiej efektywności energetycznej, bez szkody dla wydajności, bezpieczeństwa i jakości procesów.
 • Wybór hal magazynowych i produkcyjnych o niższych kosztach eksploatacyjnych?
 • Elektromobilność transportu - magazyny energii w magazynach.
 • Wielokryteriowe certyfikaty oddziaływania na środowisko czyli CSR w logistyce.

Karol Pawlak
Sustainable Energy Solutions(SES)
Prezes Zarządu
Marek Amrozy
NAPE
Prokurent, Kierownik działu efektywności energetycznej
Ludomir Duda
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Doradca Prezesa
Mariusz Podgórski
IKEA Retail
Energy Manager
Michał Stalmach
PwC
Manager
Emil Gromadzki
Carrier Polska
Dyrektor Handlowy

15:40-16:10
Przerwa kawowa
16:10-16:40
Panel dyskusyjny: Kadry dla logistyki.
 • Wpływ rywalizacji cenami usług, na jakość kadr.
 • Jak budować zaangażowanie pracowników i przełożyć to na efekt sprzedażowy.
 • Jak wygląda komunikacja w firmach międzynarodowych.
 • Rozwiązania problemów rotacji i utrzymania ciągłości zatrudnienia.
 • Co i jak komunikować - skuteczne praktyki efektywnej komunikacji.
 • Kadra zarządcza, a pracownicy centrów logistycznych.
 • Problematyka kadr kwalifikowanych w gospodarowaniu nieruchomościami, w obszarze logistyki magazynowej.

Waldemar Mazan
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Żurawski
Instytut Badań Edukacyjnych
Ekspert merytoryczny
Ireneusz Woźniak
Instytut Technologii Eksploatacji
Magdalena Niżnik
Wykladowca akademicki
Certyfikowany trener w obszarze logistyki

16:40-17:10
Panel dyskusyjny: Innowacje w logistyce.

•    Nowe technologie w wyposażeniu magazynów.
•    Sztuczna inteligencja.
•    Analiza duzych zbiorow danych w logistyce.
•    Automatyzacja.Waldemar Świerad
ZMS Systemy Magazynowe
Dyrektor Zarządzający
Piotr Susz
Logistyczne.info
Menadżer Operacyjny Projektów Logistycznych
Waldemar Osmólski
Wyższa Szkoła Logistyki
Ekspert w branży logistycznej

17:10-18.00
Networking VIP dla posiadaczy pakietu VIP oraz zaproszonych gości.
18:00-23:30
Gala Dinner

 
Prelegenci
 
Agnieszka Góźdź
MLP Group
Director of Sales Department
Jan Kaliński
Hillwood
Business Development Director
Tomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu

Edward Antoszkiewicz
WISENE
Prezes Zarządu

Karol Pawlak
Sustainable Energy Solutions(SES)
Prezes Zarządu

Dominik Buczkowski
White Star Real Estate
Industrial Business Development Director
Mariusz Domeradzki
Operator ARP
Prezes Zarządu
Ph.D Dorota Raben
Logistics & Supply Chain Expert
Krzysztof Golubiewski
PKP S.A.
Członek Zarządu
Urszula Rasmussen
White Star Real Estate
Head of Industrial Leasing
Stanisław Tkaczyk
Polska Izba Opakowań
Prezes, prof. zw. dr hab. inż.
Grzegorz Słomkowski
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Executive Vice President

Mariusz Lonczak
Tikkurila Polska
Kierownik Centrum Logistycznego

Mariusz Podgórski
IKEA Retail
Energy Manager
Tomasz Schweitzer
PKN
Prezes Zarządu
Elżbieta Mączyńska
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Prezes, Profesor Nauk Ekonomicznych
Andrzej Hamryszczak
VCN
Współwłaściciel
Adam Szulc
VCN
Współwłaściciel
Piotr Wąs
SpaceFactory
Managing Director
Władysław Szumada
Astron Buildings
Członek Zarządu
Waldemar Świerad
ZMS SYSTEMY MAGAZYNOWE
Dyrektor Zarządzający
Krzysztof Łukoszyk
Raben Logistics Polska
Menedżer Rozwoju Biznesu
Szymon Wojciechowski
APA Wojciechowski Architekci
Prezes Zarządu
Ludomir Duda
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Doradca Prezesa
Donald Pasek
Omniterra Real Properties Chicago
Broker Zarządzający
Maciej Fajkowski
UniCarriers
Dyrektor Działu Importu
Marek Amrozy
NAPE
Prokurent, Kierownik działu efektywności energetycznej
Iwona Łosiewicz
PKN
Kierownik Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań

Michał Stalmach
PwC
Manager
Emil Gromadzki
Carrier Polska
Dyrektor Handlowy
Waldemar Osmólski
Wyższa Szkoła Logistyki
Ekspert w branży logistycznej
Alexander Delavari
Synfioo GmbH
Sales Manager
Piotr Susz
Logistyczne.info
Menadżer Operacyjny Projektów Logistycznych
Magdalena Niżnik
Wykładowca akademicki
Certyfikowany trener w obszarze logistyki
Grzegorz Woskobojnikow
Alplast
Menadżer Projektów
Stanisław Wierzbicki
Politechnika Warszawska
Kierownik Zespołu Konstrukcji Metalowych
Krzysztof Kochanowski
PIME
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Waldemar Mazan
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Żurawski
Instytut Badań Edukacyjnych
Ekspert merytoryczny
Maciej Mijakowski
Fundacja Poszanowania Energii
Prezes Zarządu
Krzysztof Müller
EnMS Polska
Dyrektor ds. Inwestycji
Beata Uberna
Grupa Inwestorów Zachodniopomorskie
Prezes Zarządu
Marcin Dobrzyński
PKP S.A.
Dyrektor Projektu w Biurze Logistyki
Andrzej Kiszczak
Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Prezes Zarządu
Tomasz Kłys
tomaszklys.pl
Ekspert Logistyki i Zakupów
Grażyna Białopiotrowicz
Trener biznesu i umiejętności interpersolnalnych
Ewa Andrukiewicz
Ella Language
CEO

 

Uczestnicy Konferencji


 
Partnerzy Konferencji
 
Zostań Partnerem Zobacz program Zdobądź bilet
Klienci JARTOM Real Estate

Jesteś, byłeś lub chcesz być Klientem JARTOM? Zaproszenie do udziału w Konferencji szczególnie kierujemy do Ciebie. Referencje otrzymaliśmy od:


 
Zobacz więcej